محصولات

  • قالب های مدولار بتن
  • داربست های مدولار
  • جک های سقفی
  • قالب های قطعات پیش ساخته
  • قالب های تونل و خاص
  • ملزومات قالب بندی از قبیل بولتها و پروفیل های مخصوص