قالب های مدولار بتن

  قالب بندی فوندانسیون:
اجرای قالب بندی کلیه پی ها و فونداسیون ها اعم از فونداسیون منفرد ، نواری ، رادیه ، باسکولی ، پی های شیبدار ، شناژ ها ، سکو و پدستال ها و … با استفاده از قالب های  مدولار بسیار ساده ، اقتصادی و سریع می باشد .
 از ترکیب و اتصال پانل های فلزی ، لوله های پشت بند ، اتصالات از قبیل پین و گوه ، گیره لوله به قالب ، نبشی پانچ شده و کاربرد کنجهای داخلی ، کنجهای بیرونی و فیلر ها می توان انواع فونداسیون را قالببندی و اجرا نمود .
 در عین حال باید توجه داشت فونداسیون پرحجم ترین و سنگین ترین بخش سازه بتنی می باشد و حجم زیاد بتن و سرعت پرشدن قالب منجر به فشار جانبی بتن و نیروی بالارانش می گردد و همواره می بایست سه مورد زیر مدنظر قرار گیرد .
  • پایداری مجموعه قالب
  • دفع نیروی هیدرو استاتیک و فشار جانبی بتن
  • دفع نیروی بالا رانش یا Uplift
 با استفاده از میان بولت ها ، قطعات مدفون ، پشت بندهای مورب ، اتصالات کابلی و کششی ، جک های شاقول کننده می توان در پایدارسازی مجموعه قالب و دفع نیروهای جانبی بتن و بالارانش بهره برد .
 قالب بندی تیر :

قالب بندی تیرها معمولا” از یک قطعه در کف و دو قطعه جانبی تشکیل می شوند . قطعه کف تیر را اصطلاحا”   « کف پوتر» و قطعات جانبی را « آویز » می نامند . معمولا” ابتدا قالب کف پوتر به روی شمع یا داربست قرار می گیرد و سپس آویزها به روی کف پوتر متصل می شوند . به منظور پایدار داخلی و پایداری خارجی تیرها از پشت بندهای خاص استفاده می شود که اصطلاحا”« دستک تیر» می نامند .

در تیرهای با ارتفاع بیش از ۵۰ سانتیمتر حدالامکان از میان بولت به منظور تامین پایداری داخلی قالب تیر استفاده می شود .
 

 

اینکه قالب های تیر قبل از نصب به صورت جعبه ای مونتاژ شوند یا به صورت قطعات جداگانه کفپوتر  و آویز حمل شوند به تجهیزات بالابر موجود و برنامه ترتیب جداسازی قالب بستگی دارد .

طول دقیق و عملی قطعات کف پوتر و آویز قالب تیرها به روش قالب بندی بستگی دارد . اگر قالب کف پوتر تیر لب به لب با قالب ستون ( یا شاهتیر ) ساخته شود طول آن برابر دهانه آزاد تیر خواهد بود ولی اگر قالب کف پوتر با ضخامت قالب ستون همپوشانی داشته باشد و بر آنها تکیه نماید باید ضخامت قالب های ستون در دو طرف تیر را به دهانه آزاد آن اضافه کرد . به طور کلی استفاده از فیلرهای مدولار در قسمت آویز و کف پوتر الزامی است زیرا هم خطای مونتاژ را سرشکن می کند و هم پس از بتن ریزی باز کردن قالب ها به سهولت انجام می پذیرد .

 

 

قالب بندی تیرهای بتنی شبیه به یکدیگر می باشد اما با توجه به نوع دال که به صورت تیرچه ، یک طرفه ، دو طرفه ، دال رافل ، پس تنیده ، پیش ساخته و … می تواند باشد قالب بندی دال متفاوت خواهد بود .گاها” شکل سرستون و همزمانی اجرای آن با دال بتنی و نحوه اتصال آن به تیرها در طرح قالب بندی موثر می باشد .

Invalid Displayed Gallery